تبلیغات
قلم های تاول زده - سالهاست میگردم !!!

قلم های تاول زده

در جستجوی حال منی رفیق !!؟؟ شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش ؛ ما را برای سوز و گداز افریده اند

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم

من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجره اش عطر گل

بوته شبنم زده ای می گزد

 که از دل پنجره اش ناله و سوز نی غم زده ای میگزد 

  روزهاست میگردم تا از اینجا بروم

من به دنبال گلیمی ساده  سقفی از چوب و حصیر سردری افتاده
 
 من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره ای باز به آبادی
  
روزهاست میگردم تا از اینجا بروم

من به دنبال هوایی نه چنین آلوده روزگاری نه چنین افسرده

 روزهایی نه چنین پژمرده روزها  میگردم تا از اینجا بروم 

 من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که از سر کوچه آن

 جوی آبی چشمه ای میگذرد که مرا عصر به

 عصر به تماشا ببرد ، کاش که پیر زنی صاحب یه بز پیر و

 با یکی دو تا مرغ و خروس با سگی بازیگوش کاش 

 همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد

 کاش که توی حیاط باشد دو سه تایی از درختای بلند چندتایی نارنج و چناری 

که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم پنجره 

را باز کنم

من به دنبال دلم سالهاست میگردم 


نوشته شده در یکشنبه 26 شهریور 1391 ساعت 06:54 ب.ظ توسط . . نظرات |


قالب برای بلاگ