تبلیغات
قلم های تاول زده - سمفونی بزرگ

قلم های تاول زده

در جستجوی حال منی رفیق !!؟؟ شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش ؛ ما را برای سوز و گداز افریده اند


شب های شعرو ...گلویت فشرده است

او دل سپرده نه ! یك سر سپرده است

می لغزد از سقوط نگاهی كه هولناك

در خلوتی كه كسی ره نبرده است

در قسمت سكوت نواری ته خیال

سمفونی بزرگ دلی زخم خورده است

این شعر هم به سازصدایت گره نخورد

گفتی  صدای تو سالهاست مرده است

سنجاق می شود به سكوتی پرازسوال

آیا كسی كه راز مرا راه برده استنوشته شده در شنبه 10 تیر 1391 ساعت 04:51 ق.ظ توسط . . نظرات |


قالب برای بلاگ