تبلیغات
قلم های تاول زده - دوست خواهم داشت

قلم های تاول زده

در جستجوی حال منی رفیق !!؟؟ شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش ؛ ما را برای سوز و گداز افریده اند

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد 
در رگ ها نور خواهم ریخت 
و صدا در داد
ای سبدهاتان پر خواب سیب آوردم سیب سرخ خورشید 
خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد 
زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید 
كور را خواهم گفتم چه تماشا دارد باغ 
دوره گردی خواهم شد كوچه ها را خواهم گشت جار خواهم زد : آی شبنم 
شبنم شبنم 
رهگذاری خواهد گفت راستی را شب تاریكی است
كهكشانی خواهم داشت
روی پل دختركی بی پاست دب اكبر را بر گردن او خواهم آویخت
هر چه دشنام از لب خواهم برچید 
هر چه دیوار از جا خواهم بركند 
رهزنان را خواهم گفت كاروانی آمد بارش لبخند 
ابر را پاره خواهم كرد 
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید دل ها را با عشق سایه ها را با آب 
شاخه ها را با باد
و به هم خواهم پیوست خواب كودك را با زمزمه زنجره ها
بادبادك ها به هوا خواهم برد 
گلدان ها آب خواهم داد 
خواهم آمد پیش اسبان گاوان علف سبز نوازش خواهم ریخت 
مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد 
خر فرتوتی در راه من مگس هایش را خواهم زد 
خواهم آمد سر هر دیواری میخكی خواهم كاشت 
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند 
هر كلاغی را كاجی خواهم داد 
مار را خواهم گفت چه شكوهی دارد غوك 
آشتی خواهم داد 
آشنا خواهم كرد 
راه خواهم رفت 
نور خواهم خورد 
دوست خواهماشت
دوست خواهم داشت


نوشته شده در پنجشنبه 11 خرداد 1391 ساعت 07:36 ب.ظ توسط . . نظرات |


قالب برای بلاگ