تبلیغات
قلم های تاول زده - به کدامین بها؟

قلم های تاول زده

در جستجوی حال منی رفیق !!؟؟ شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش ؛ ما را برای سوز و گداز افریده اند

براستی آدمی تا چه اندازه میتواند رشد كند و رسیدن به چه منزلی را هدف پایانی حركت خود قرار دهد... بله رسیدن به قله بسیار ساده تر از نزول به  قله هست اما آیا میتوان برای این رسیدن دستاویزی بغیر از انچه که ابزار و وسایل مورد احتیاج در این میان هست رو با خود همراه کنیم.. ایا شرافت انسانی تا به ان رو به پستی و زبونی کشیده  که برای صعود باید با بهره کشی از دیگران و سواستفاده کردن از انان خود رو به نوک کوه رساند

براستی در زندگی واقعی برای رسیدن به قله ادمیت ایا حد و مرزی میتوان قائل شد.. مسلما پاسخ خیر است میتوان به هر چیزی برای این صعود چنگ زد اما به چه بهایی


نوشته شده در پنجشنبه 17 فروردین 1391 ساعت 10:11 ب.ظ توسط . . نظرات |


قالب برای بلاگ