تبلیغات
قلم های تاول زده - سایه نقاب

قلم های تاول زده

در جستجوی حال منی رفیق !!؟؟ شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش ؛ ما را برای سوز و گداز افریده اند
 آیا شما که صورتتان را

در سایه نقاب غم انگیز زندگی

مخفی نموده اید

گاهی به این حقیقت یأس آور اندیشه می کنید

که زنده های امروزی

چیزی به جز تفاله یک زنده نیستند؟

گویی که کودکی

در اولین تبسم خود پیر گشته استنوشته شده در پنجشنبه 16 خرداد 1392 ساعت 12:40 ق.ظ توسط . . نظرات |


قالب برای بلاگ